วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ
สรุปผลการแข่งขัน/ประกวด
PBAC Ed's Fair ครั้งที่ ๒๒ พัฒนฯ... SURE เปิดโลกอาชีพ
(วันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒)

ประเภทการประกวด/การแข่ง

คลิกเพื่อดูผล

1 การตอบปัญหาภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาตอนต้น
ดูผล
2 คิดเร็ว คิดสนุก ด้วยโปรแกรม Excel มัธยมศึกษาตอนต้น
ดูผล
3 คิดเร็ว คิดสนุก ด้วยโปรแกรม Excel มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
ดูผล
4. วิชาพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
ดูผล
5. วิชาพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
ดูผล
6. วิชาการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 มัธยมศึกษาตอนต้น
ดูผล
7. วิชาการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
ดูผล
8. วิชาการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CS6 มัธยมศึกษาตอนต้น
ไม่ได้จัดการแข่งขัน
9. วิชาการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CS6 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
ดูผล
10. วิชาการใช้โปรแกรมการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม FlashCS6 มัธยมศึกษาตอนต้น
ไม่ได้จัดการแข่งขัน
11. วิชาการใช้โปรแกรมการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม FlashCS6 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
ดูผล
12. การประกวดวงดนตรี
ดูผล