PBAC Sports Day 2016 เตรียมความพร้อมฯ 12 สิงหา มหาราชินี

ประชุมคณะกรรม

บินลัดฟ้า หาประสบการณ์

เเข่งขันทักษะภายใน ครั้งที่18

ขอต้อนรับคณะกรรมการ

PABC 2MD ครั้งที่ 8

ศูนย์การเรียนรู้ตันเเลนด์ ปฐมนิเทศนักศึกษา

ทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์

PBAC Tourism ประชุมสรรหากรรมการอาชีว ทักษะโดนในการฝึกงาน ปฐมนิเทศนึกษาฝึกงาน

PBAC ออกนิทรรศ

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง

อบรมการจัดอาชีวศึกษา สัมมนาครึ่งหลักสูตร พิธีถวายความอาลัย

พิธีถวายความอาลัย

ศูนย์ FIX IT บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม  

เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ในรัชกาลที่ 5

"ทำดีเพื่อพ่อ....ทำได้ทุกวัน"
  ต่อหน้า 2