หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : การปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อนำไปปรับการเรียนการสอนในห้องเรียน
โดย : nongrak
อ่าน : 603
พุธ ที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

วันนี้เวลาประมาณ 11.00 น อาจารย์ชูศักดิ์ คิดในทางดี ( อาจารย์พิเศษ สอนวิชากฏหมาย ) ได้เข้าเยี่ยมและร่วมกันปรึกษาหารือเพื่อนำแนวทางไปปรับใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษา ในยุคที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว